Kirjastomme suosittelee ajankohtaista ammattikirjallisuutta

Kasvatus

Johtaminen

25214
Kirja:Mitä nuorisotyön tulisi tietää? : havaintoja teknologisoituvasta maailmasta:2019 Kirja
Tekijä: Alastalo, Jarno, kirjoittaja
Vuosi: 2019
Kieli: suomi
Aineistolaji: Kirja
Kustantaja: [Helsinki] : Verke, [2019] : Helsinki : Grano, 2019
Muoto: Fyysinen
Huomautus: Kirjoittajat eli Verke: Jarno Alastalo, Juha Kiviniemi, Heikki Lauha, Marcus Lundqvist, Mimmi Mäkinen-Kokkonen, Pasi Tuominen, Suvi Tuominen, Veera Värtinen.
Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys
25163
Kirja:Lapsenkokoinen katsomuskasvatus:2021 Kirja
Vuosi: 2021
Kieli: suomi
Aineistolaji: Kirja
Kustantaja: Helsinki : Lasten Keskus, [2021] : Viro : Meedia Zone : ©2021
Muoto: Fyysinen
Huomautus: Kirjoittajat: Elisa Balčin ja 25 muuta. Toimittajat myös kirjoittajia. BTJ BTJ AUKT/HENK
Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys
25136
Kirja:Kasvatus- ja koulutusalan johtaminen:2021 Kirja
Vuosi: 2021
Kieli: suomi, ruotsi
Aineistolaji: Kirja
Kustantaja: Jyväskylä : PS-kustannus, [2021] : Keuruu : Otavan Kirjapaino Oy, 2021
Muoto: Fyysinen
Huomautus: Artikkelien kirjoittajat: Hanna-Riina Aho ja 40 muuta. Toimittajat myös kirjoittajia. Yksi artikkeleista ruotsiksi.
Osa 1. Koulutusjohtamisen monet tehtävät -- Koulunpidosta koulutusjohtamiseen / Mika Risku ja Jukka Alava -- Utbildningsledarskap som ett flernivåfenomen / Ann-Sofie Smeds-Nylund och Petra Autio -- Opetussuunnitelmatyön johtaminen ja tulevaisuus / Arja-Sisko Holappa ja Pia Kola-Torvinen -- Sivistysjohtaja kunnallisen koulutusjohtamisen kulmakivenä / Aija Rinkinen -- Varhaiskasvatuksen johtajat valintojen äärellä / Elina Fonsén, Jaana Pesonen ja Satu Valkonen -- Hyvinvointi tehdään yhdessä! Kohti yhteistyöperustaista lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämisen ekosysteemiä / Jaana Leinonen, Henna Nurmi, Tuija Turunen, Lauri Lantela ja Katja Norvapalo -- Pedagoginen johtajuus järjestelmä- ja systeemitason muutoksessa / Jukka Alava, Marja Terttu Kovalainen ja Mika Risku -- Osa 2. Kehittyvä johtajuus muuttuvissa yhteisöissä -- Jaettu johtajuus ammatillisella toisella asteella - onko opettajajohtajuudelle tilaa? / Piia Kolho ja Ritva Ylitervo -- Johtajat yhdessä muutoksen ytimessä - ammatillisen koulutuksen koulutuspäälliköiden vertaistukiprosessin toteuttaminen / Merja Salminen, Jaana Raukola, Eija Hanhimäki ja Ari Hyyryläinen -- Johtoryhmä opettajayhteisöä osallistavana johtamisjärjestelmänä / Raisa Ahtiainen, Lauri Heikonen ja Risto Hotulainen -- Opetussuunnitelmatyöhön osallistaminen ammattikorkeakoulussa / Hanna-Riina Aho, Ari Hyyryläinen ja Harri Keurulainen -- Laaja pedagoginen johtaminen / Tapio Lahtero ja Ilkka Laasonen --
Osa 3. Kohti tulevaisuuden johtamiskäytäntöjä -- Pirulliset ongelmat johtajuuden haasteina - näkökulmia ja työkaluja johtamiskäytäntöihin / Saana Korva, Heikki Ervast, Mari Suoheimo ja Lauri Lantela -- Yhteisöllisten kehittämisprosessien johtaminen / Jari Kalavainen -- Pedagoginen johtajuus yhteisenä kehkeytyvänä prosessina / Marjo Mäntyjärvi ja Sanna Parrila -- Vertaisryhmämentorointi rehtoreiden työn tukena / Outi Ylitapio-Mäntylä, Tiina Yrjänheikki, Malla Örn ja Mari Suoheimo -- Rehtoreiden pohdintoja moninaisuudesta ja sen osa-alueista perusopetuksessa / Anita Jantunen, Tuuli Lipiäinen ja Arto Kallioniemi -- Kirjoittajat.
Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys
25098
Kirja:Johtaminen : keskeiset käsitteet, teoriat ja trendit:2019:1. painos. Kirja
Tekijä: Viitala, Riitta, kirjoittaja
Vuosi: 2019
Kieli: suomi
Aineistolaji: Kirja
Painos: 1. painos.
Kustantaja: Helsinki : Edita, [2019] : Keuruu : Otavan Kirjapaino Oy, 2019
Muoto: Fyysinen
Huomautus: Julkaistu myös verkkoaineistona.
I Johtaminen tieteenalana, toimintana ja taitoina -- Johtaminen tieteenä, toimintana, työroolina ja taiteena -- Johtamisen tarkoitus -- Johtamisen sisältö ja ulottuvuudet -- Johtajan roolit -- Johtamisen kompetenssit -- Organisaatiokäsitys ja johtaminen -- Valta ja johtaminen -- Johtamisajattelun kehittyminen -- II Liiketoiminnan johtaminen -- Strateginen johtaminen -- Toimintaympäristön analysoinnin malleja -- Markkinoille asemoitumisen malleja -- Liiketoimintastrategian malleja -- Yhteistyösuhteiden johtaminen -- Innovaatiojohtaminen -- III Yritystoiminnan sisäisen tehokkuuden johtaminen -- Päätösvalta ja vastuu -- Organisaatio -- Työn organisointi -- Yrityksen johtamisjärjestelmä -- Tuotannon johtaminen -- Yrityksen suorituskyvyn johtaminen -- Talouden johtaminen -- Osaamisen johtaminen -- Yritystoiminnan riskienhallinta -- IV Henkilöstövoimavarojen johtaminen -- Henkilöstövoimavarat -- Hyvä suoriutuminen työssä -- Ryhmät ja tiimit -- Ihmisten johtaminen ja esimiestyö -- Henkilöstöjohtaminen -- Muutosjohtaminen -- Organisaation kehittäminen -- Organisaatiokulttuuri -- Ilmapiiri -- V Kasvu, kansainvälistyminen ja kestävä kehitys -- Yrityksen kestävä kasvu -- Johtaminen kansainvälisessä toimintaympäristössä -- Vastuullinen yritystoiminta -- Johtaminen julkisen sektorin organisaatioissa -- Johtaminen kolmannen sektorin organisaatioissa -- Johtamisen tulevaisuus.
Johtaminen. Keskeiset käsitteet, teoriat ja trendit on oppikirja liiketalouden korkeakouluopintoihin ja täydennyskoulutukseen. Uutuuskirjassa esitellään johtamisen aihealueen keskeiset käsitteet, teemat, teoriat ja kehityskulut tiiviisti ja helppotajuisesti, käytännön esimerkkien tuella. Kirjan avulla lukija saa hyvän perustietämyksen johtamisesta nykypäivän liike-elämässä sekä julkissektorin ja kolmannen sektorin organisaatioissa. Kirja on kattava kokonaisuus johtamisen tieteenalasta ja vertailukelpoinen alan kansainvälisten oppikirjojen kanssa. Se pohjautuu samojen kirjoittajien aiempaan teokseen Liiketoimintaosaaminen - menestyvän yritystoiminnan perusta. Uutuuskirjassa aiheiden käsittelyä on selkiytetty ja kevennetty, mutta esiteltävien johtamisen teorioiden ja mallien kokoelma on entistä kattavampi. Kirja on käyttökelpoinen myös hakuteoksena. -- Kustantaja.
Annettuja pisteitä Annettuja pisteitä Annettuja pisteitä Annettuja pisteitä Annettuja pisteitä Annettuja pisteitä Annettuja pisteitä Annettuja pisteitä Anna pisteytys Anna pisteytys
25065
Kirja:Itsetuntemuksesta apua työhyvinvointiin:2021:1. painos. Kirja
Tekijä: Pennonen, Marjo, kirjoittaja
Vuosi: 2021
Kieli: suomi
Aineistolaji: Kirja
Painos: 1. painos.
Kustantaja: Helsinki : Duodecim, 2021. : Tallinna : Printon
Muoto: Fyysinen
Huomautus: BTJ BTJ AUKT/HENK
Lukijalle -- 1 Itsetuntemus -- 2 Työhyvinvointi -- 3 Terveys ja toimintakyky -- 4 Osaaminen -- 5 Arvot, asenteet ja motivaatio -- 6 Johtaminen, työyhteisö ja työolot -- 7 Persoonallisuus, itsetunto, ajatukset ja tunteet -- 8 Keinoja kuormittavan tilanteen muuttamiseksi -- Kirjallisuutta ja verkkosivuja -- Hakemisto.
Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys
25054
Kirja:Nokia-vuodet : mitä johtamisesta voi oppia:2009 Kirja
Tekijä: Palmu, Annu, kirjoittaja
Vuosi: 2009
Kieli: suomi
Aineistolaji: Kirja
Kustantaja: Jyväskylä : Atena, 2009 (Porvoo : WS Bookwell)
Muoto: Fyysinen
Huomautus: Tekijän ensisijainen nimenmuoto Annu Palmu.
I: Nokia-vuodet. -- Oppivuodet - sekä yrityksen että minun. -- Lama-ajan Nokia Mobile Phones. -- Kiivaan kasvun aika. -- Suuren muutoksen valmistelu. -- II: Mitä johtamisesta voi oppia. -- 1. Näköalapaikalta havaittua. -- Yrityksen suhde ulkopuolisiin. -- Johtajuuden kysymyksiä. -- Työntekijöihin liittyviä erityiskysymyksiä. -- 2. Rajattoman tehokkuuden illuusio. -- Talouskriisi ja yritystoiminnan muutos. -- Ulkopuolisten suhteiden hoitaminen. -- Tehokkuusjohtaminen. -- Tehokkuuden tuoma paha. -- 3. Kohti parempaa johtamiskulttuuria. -- Ajattele positiivisesti -kulttuuri. -- Luottamusjohtaminen: parempi johtamiskulttuuri. -- Luottamusjohtamisen perusta. -- Hyveet ja arkipäivän eettisyys. -- Maskuliinisuuden ja feminiinisyyden ymmärtäminen. -- Toimiva yhteisöllisyys ja selkeä johtajuus. -- Päätöksenteko luottamusjohtamisessa. -- Luottamusjohtaminen ja yritysten keskinäiset suhteet. -- Todellista eettistä johtamista. -- 4. Luottamuspääoma - sijoitus hyvään elämään. -- Suuri asennemuutos. -- Rahan ja tiedon vyöry. -- Uusi suomalainen ihmiskäsitys. -- Tehokkuusjohtamisen ylilyönnit yhteiskunnassa. -- Tiennäyttäjät: Työnantajat, johtajat ja esimiehet. -- Luottamusjohtamisen vaikutus yhteiskuntaan. -- Kohti hyvän elämän salaisuutta.
Kun yritysjuristi Anne-Liisa Palmu-Joronen aloitti työnsä Nokian matkapuhelinyksikössä, kännykät olivat vielä valtavan kokoisia ja painavia. Samalla kun puhelimet pienenivät ja Nokiasta tuli kansainvälinen brändi, Palmu-Jorosen työ yhtiössä kansainvälistyi, alaisia tuli joukoittain lisää ja kysymykset muuttuivat vielä aiempaakin suuremmiksi. Tämä kirja kertoo, millaista oli työskennellä räjähdysmäisesti kasvaneen yhtiön johtoryhmässä, keskellä valtavia muutoksia, paineita ja kovaa työtä. Teos on kuitenkin paljon enemmän kuin vain kirja Nokian sisäpiiristä. Työ kaikkialla maailmassa ja ympäri vuorokauden toimivassa yrityksessä sai Palmu-Jorosen pohtimaan johtajuutta: miten yrityksiä oikein pitäisi johtaa? Onko tehokkuuden korostaminen kaikki kaikessa? Vai viekö se pikemminkin kohti vääjäämätöntä luottamuspulaa, joka lopulta syö yrityksen työkulttuuria sisältä päin? Ihmiset eivät lakkaa olemasta ihmisiä edes huippuyrityksen johtajina, joten oman itsen tuntemista pitäisi korostaa aiempaa enemmän. Nokia-vuosien opeista Palmu-Joronen ammentaa uutta johtamismallia, jossa kaiken peittävälle tehokkuudelle etsitään vaihtoehtoja.
Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys
25057
Kirja:Valinnan paikka : näin teet parempia päätöksiä:2021 Kirja
Tekijä: Pihlaja, Satu, kirjoittaja
Vuosi: 2021
Kieli: suomi
Aineistolaji: Kirja
Kustantaja: [Jyväskylä] : Atena, [2021] : Keuruu : Otavan Kirjapaino Oy, 2021
Muoto: Fyysinen
Huomautus: BTJ
1. Valintojen lähtökohdat -- 2. Valintojen tiede ja taide -- 3. Suuntaviivoja valinnoille -- 4. Valinnat tehdään nyt -- 5. Vapautta valintoihin -- 6. Hyvät valinnat.
Psykologin konkreettinen tietokirja kannustaa ja opastaa omannäköisiin valintoihin. Ihmisillä on nykyään valtavasti valinnan mahdollisuuksia mutta niiden myötä myös vaikeuksia valita. Valitsemme työuran, puolison ja asuinpaikkamme, mutta teemme päivittäin myös lukemattomia pieniä valintoja. Omannäköisten valintojen tekeminen käy joskus voimille. Valinnan paikka näyttää, miten moniin asioihin pystyy vaikuttamaan ja miten aina voi valita myös toisin. Päätöksen hetkellä on tärkeää tuntea itsensä, valintojensa lähtökohdat ja taustat sekä etsiä rohkeasti uusia valinnanmahdollisuuksia. Valintakaaosta voi hallita rutiineilla, arvopohdinnalla, ajankäytön suunnittelulla ja tiedostamalla valinnan paikan tässä ja nyt. Raikas ja innostava Valinnan paikka sopii tieto- ja asiantuntijatyöntekijöille, itsensä johtajille sekä etätyöntekijöille - sekä jokaiselle, joka haluaa oppia valitsemaan paremmin. Kirja ammentaa tietoa neurotieteestä ja psykologian tutkimuksesta, ja sen monet harjoitukset ohjaavat viisaisiin valintoihin.
Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys
25037
Kirja:Psyykkinen valmennus:2020 Kirja
Tekijä: Tossavainen, Aleksi, kirjoittaja
Vuosi: 2020
Kieli: suomi
Aineistolaji: Kirja
Kustantaja: [Helsinki] : Fitra, 2020. : EU:ssa
Muoto: Fyysinen
Huomautus: K-KPL
Osa 1: Psyykkisen valmennuksen talomalli -- Perusta -- Kuka olen -- Mitä haluan -- Miksi haluan -- Taidot -- Perustaidot -- Henkilökohtaisen kehittymisen taidot -- Suoritustaidot -- Tulokset -- Tavoitteen saavuttaminen -- Tapojen anatomia -- Huippusuoritus -- OSA 2: Talomallin käyttö valmennuksessa.
Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys
24989
Kirja:Pedagogisen johtajan kirja:2020 Kirja
Tekijä: Jalkanen, Juha, kirjoittaja
Vuosi: 2020
Kieli: suomi
Aineistolaji: Kirja
Sisältötyyppi: Lähdeluettelo
Kustantaja: Jyväskylä : PS-kustannus, [2020] : Keuruu : Otavan Kirjapaino Oy, 2020. : ©2020
Muoto: Fyysinen
Huomautus: Sisältää bibliografisia viitteitä.
Aluksi -- Esipuhe -- Pedagogista kehittämistä muuttuvassa maailmassa -- OSA 1 – Perusteet -- Lähtökohtia muutokseen -- Pedagogisen johtamisen kolme ulottuvuutta -- Pedagogisen johtamisen piirteitä -- Ketterä ja systeeminen pedagoginen kehittäminen -- OSA 2 – Käytäntö -- Neljä näkökulmaa pedagogiseen johtamiseen -- Jaettu ymmärrys -- Yhteinen suunta -- Elävä organisaatio -- Syklinen prosessi -- Lopuksi -- Lähteet -- Kiitokset -- Harjoitukset.
Pedagoginen johtaminen on vuorovaikutteista toimintaa, joka pyrkii tukemaan oppivan yhteisön kehittymistä ja hyvinvointia. Keskeistä on löytää yhteinen suunta ja luoda kehittämiselle sellainen ympäristö, joka ruokkii halua ja kykyä tehdä asioita paremmin joka päivä. Kirjassa esitellään neljästä osa-alueesta koostuva malli pedagogisen johtamisen kehittämiseen. Lukuisat harjoitukset auttavat mallin soveltamisessa käytäntöön sekä herättelevät pohtimaan uudistumisen kannalta keskeisiä kysymyksiä. Kirja on tarkoitettu kaikille, jotka ovat tekemisissä opetuksen kehittämisen ja sen johtamisen kanssa varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa, toisen asteen koulutuksessa, korkeakoulutuksessa ja vapaassa sivistystyössä.
Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys
24886
Kirja:Positiivinen johtaminen : johda paremmin opetus- ja kasvatusalalla:2020 Kirja
Tekijä: Wenström, Sanna, kirjoittaja
Vuosi: 2020
Kieli: suomi
Aineistolaji: Kirja
Kustantaja: Jyväskylä : PS-kustannus, [2020] : Keuruu : Otavan Kirjapaino Oy, 2020
Muoto: Fyysinen
Huomautus: BTJ BTJ AUKT/HENK
Johdanto: Positiivinen johtaminen : innostusta ja hyvinvointia kouluyhteisöön -- OSA 1 Lähtökohtia positiiviselle johtamiselle -- 1 Innostuksen ja hyvinvoinnin monet muodot -- 2 Positiivisella johtamisella innostusta ja hyvinvointia -- OSA 2 Positiivinen organisaatio -- 3 Positiivinen johtaminen käytäntöön : positiivisen organisaation PRIDE-teoria -- 4 (E) Myönteiset tunteet ja ilmapiiri -- 5 (R) Vuorovaikutus ja yhteistyö -- 6 (I) Vahvuudet -- 7 (P) Myönteiset käytänteet -- 8 (D) Positiivinen johtaminen ajatteluna ja toimintana -- OSA 3 Positiivinen johtaja -- 9 Positiivisen johtajan hyveet ja luonteenvahvuudet -- 10 Positiiviseksi johtajaksi kehittyminen -- Lopuksi: Johda hyvin, johda paremmin, johda positiivisesti.
Syövätkö työn kasvavat vaatimukset innostumista? Haastaako muutos hyvinvointia? Miten muuttaa oppilaitoksen tunnekulttuuria myönteisempään suuntaan? Positiivisen johtamisen ydinajatus on keskittyä siihen, mikä yksilön, tiimin ja organisaation tasolla toimii ja tuottaa hyvää tulosta. Positiivinen johtaminen kytkeytyy humanistisiin arvoihin ja ihmiskäsitykseen ja sopii siten erityisen hyvin pedagogisiin organisaatioihin. Se edistää paitsi koko yhteisön oppimista ja hyvinvointia myös tuloksellisuutta, tehokkuutta ja laatua, joita nykyisin koulutukselta peräänkuulutetaan. Positiivisen johtamisen uusin tutkimustieto ja käytännön esimerkit tuovat tuoreita näkökulmia organisaatioiden johtamiseen ja kehittämiseen eri kouluasteilla ja varhaiskasvatuksessa. Teos sisältää runsaasti käytännön työskentelymalleja, joiden varassa on helpompi kohdata myös muutoksia ja haasteita.
Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys

Kielivalinta