3492
Matkalla ohjaajuuteen
Matkalla ohjaajuuteen
Julkaisuvuosi: 2010
Kieli: suomi
Aineistolaji: Kirja
Kategoria: Tietokirjallisuus
Kustantaja: Helsinki : Kirjapaja, 2010 (Helsinki : Nord Print)
ISBN: 978-952-247-055-3 : nid.
Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys
Kuvaus:
1. Karttamerkkejä matkalle -- Ohjaajuus ja ohjaaminen -- Ohjattava ja ohjaaja -- 2. Matkalla minuuteen -- Millainen ihminen minä olen? -- Itsetunto ja ohjaajuus -- Arvot ja asenteet -- Persoona työvälineenä -- Kohti ammatillista ohjaajuutta -- 3. Matkalla kohtaamiseen -- Vuorovaikutustaidot -- Ammatillinen vuorovaikutus -- Motivointi ohjaussuhteessa -- Vuorovaikutuksen ilmapiiri ohjauksessa -- Läsnäolo -- 4. Ohjaajuus ammattina -- Yleistä ammatillisesta ohjaajuudesta ja ohjaamisesta -- Ohjaamisen prosessi -- Tavoitteellisuus -- Suunnitelmallisuus -- Turvallisuus -- Yksilöohjaus -- Ryhmien ohjaaminen -- 5. Erityisen tuen tarpeessa olevan ohjaaminen -- Mitä on erityisen tuen tarve -- Erityisen tuen tarpeessa olevan minäkäsitys ja itsetunnon vahvistaminen -- Keinoja ja tukea -- 6. Matkatoverit -- Ohjaaja osana työyhteisöä ja verkostoja -- Perhe yhteistyökumppanina -- Moniammatillisen yhteistyön haasteita -- Työssäjaksaminen -- Työnohjaus.
Karttamerkkejä matkalle ; Matkalla minuuteen ; Matkalla kohtaamiseen ; Ohjaajuus ammattina ; Erityisen tuen tarpeessa olevan ohjaaminen ; Matkatoverit.
Kirja kuvaa laajasti ohjaamisen käytäntöjä sekä yksilöiden että ryhmien parissa. Koska käytännöt toistuvat samankaltaisina riippumatta ympäristöstä, kirjaa voi hyödyntää monissa eri yhteyksissä. Lukukohtaiset tiivistelmät, soveltavat tehtävät ja havainnollinen kuvitus tukevat asioiden omaksumista. Matkalla ohjaajuuteen on tarkoitettu ensisijaisesti oppikirjaksi sosiaali- ja terveysalan, lapsi- ja perhetyön sekä nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkintojen opiskelijoille. .
Kirja kaikille, joiden työssä ohjaaminen on keskeisessä asemassa. Teos soveltuu oppikirjaksi ja käsittelee kokoavasti asioita, joista ohjaaminen rakentuu. Kirja kuvaa laajasti ohjaamisen käytäntöjä sekä yksilöiden että ryhmien näkökulmasta. Käytäntöjen lisäksi teos käsittelee ohjaajan itsetuntemuksen merkitystä, ohjaajaksi kasvamista, vuorovaikutustaitoja sekä moniammatillisuutta ja verkostotyötä. Ohjaaminen nähdään kokonaisvaltaisena toimintana, jossa ohjaajan persoona on tärkeä työväline. Lukukohtaiset tiivistelmät, soveltavat tehtävät sekä havainnollinen kuvitus tukevat asioiden omaksumista.
Kirja käsittelee monipuolisesti ohjaajuuden perusasioita: ohjaaminen nähdään kokonaisvaltaisena toimintana, jossa ohjaajan persoona on tärkeä työväline. Kirja kuvaa laajasti ohjaamisen käytäntöjä sekä yksilöiden että ryhmien parissa. Koska käytännöt toistuvat samankaltaisina riippmatta ympäristöstä, kirjaa voi hyödyntää monissa eri yhteyksissä. Lukukohtaiset tiivistelmät, soveltavat tehtävät ja havainnollinen kuvitus tukevat asioiden omaksumista. Matkalla ohjaajuuteen on tarkoitettu ensisijaisesti oppikirjaksi sosiaali- ja terveysalan, lapsi- ja perhetyön sekä nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkintojen opiskelijoille.

Saatavuus

Loading...

Lisää teoksia kirjailijalta

Lisää samankaltaisia teoksia

Haku

Kielivalinta