23200
Varhaiserityiskasvatus
Varhaiserityiskasvatus
Julkaisuvuosi: 2018
Kieli: suomi
Aineistolaji: Kirja
Kategoria: Tietokirjallisuus
Kustantaja: Jyväskylä : PS-kustannus, 2018. : Keuruu : Otavan Kirjapaino Oy
ISBN: 978-952-451-816-1 sidottu
Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys
Kuvaus:
Esipuhe -- Varhaiserityiskasvatus suunnannäyttäjänä / Päivi Pihlaja ja Riitta Viitala -- 1. Muuttuva varhaiskasvatus / Päivi Pihlaja ja Riitta Viitala -- 2. Inkluusio ja inklusiivinen varhaiskasvatus / Riitta Viitala -- 3. Ryhmä erilaisten lasten kasvun paikkana / Päivi Pihlaja -- 4. Tuen prosessit ja lähtökohdat / Noora Heiskanen -- 5. Varhaiskasvattajan ja perheen yhteistyön merkitys / Anja Rantala ja Sanna Uotinen -- 6. Sosiaalis-emotionaalinen kehitys ja sen vaikeudet / Päivi Pihlaja -- 7. Puheen ja kielen kehityksen vaikeudet / Pirjo Korpilahti ja Päivi Pihlaja -- 8. Puheen ja kielen kehityksen tukeminen varhaiskasvatuksessa / Hannele Merikoski ja Päivi Pihlaja -- 9. Oppiminen ja tiedonkäsittely varhaislapsuudessa / Minna Kyttälä -- 10. Motorisen oppimisen vaikeudet lapsen arjessa / Helena Viholainen ja Piritta Asunta -- 11. Lapsen liikuntavammaan liittyvien haasteiden huomioiminen / Päivi Pihlaja, Jaanet Salminen ja Mervi Lahdenperä-Mustajärvi -- 12. Kehitysvammaisuus, autismikirjo ja lapsen tuen tarve / Ritva Ketonen, Elina Kontu, Riitta Lahtinen, Henri Pesonen ja Emmi Tuomi -- 13. Lapsi, jolla on kuulovamma / Helena Sume -- 14. Lapsi, jolla on näkövamma / Päivi Nurmi ja Sari Tarvonen -- 15. Suomi toisena kielenä : oppimisen haasteet, ohjaus ja pedagoginen toiminta / Marjaana Gyekye ja Ulla-Mari Ruponen.
Lasta ympäröivät varhaiskasvatuksen käytännöt aiheuttavat tai lieventävät lapsen tuen tarpeita. Miten lasten yksilölliset tuen tarpeet huomioidaan ryhmämuotoisessa ympäristössä? Varhaiserityiskasvatuksen lähtökohtana on kaikille lapsille yhteinen varhaiskasvatus, jossa lasten kehityksen ja oppimisen tuen tarpeisiin vastataan monimuotoisesti. Kaikki lähtee lapsen tilanteen kartoituksesta. Oleellista on rakentaa toimiva yhteistyö perheen kanssa ja havainnoida, mikä vaikutus ryhmän käytännöillä ja koko varhaiskasvatusympäristöllä on lapsen tuen tarpeen ilmenemiseen. Lapset tarvitsevat eniten tukea kielen ja sosioemotionaalisen kehityksen pulmien takia. Näiden lisäksi esillä ovat muun muassa oppimisen vaikeudet, motoriset ongelmat ja vammaisuus. Kirjassa kerrotaan käytännönläheisesti, miten lapselle järjestetään hänen kasvuaan edistävä varhaiskasvatusympäristö sekä muu tarvittava tuki.

Saatavuus

Loading...

Lisää teoksia kirjailijalta

Lisää samankaltaisia teoksia

7483
Tekijä: Heinämäki, Liisa
4699
5014
Tekijä: Lummelahti, Leena
1187
Tekijä: Piironen-Malmi, Ulla
1042
Tekijä: Keltikangas-Järvinen, Liisa

Haku

Kielivalinta